αρ. αποφ. 72/2017 Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών της διαθέτιδος Ειρήνης Κακογιάννη προς τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ποσού 34.000,00€ σε δώδεκα (12) δόσεις και καταβολή αυτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τη ρύθμιση των οφειλών της διαθέτιδος Ειρήνης Κακογιάννη προς τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ποσού 34.000,00€ σε δώδεκα (12) δόσεις και την καταβολή αυτών και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 377 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός