αρ. αποφ. 71/2016 Επιστροφή οικογενειακών τάφων στον Δήμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

  1. την επιστροφή του υπ΄ αριθ. Θ. 1465 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Νικόλαο Γερακιό του Μιχαήλ στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€ στον Κ.Α. 00.8261.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

  2. την επιστροφή του υπ΄ αριθ. ΣΤ 899 «διπλού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τις κ.κ. Αμαλία Μπούμπα του Κων/νου (κόρη του θανόντα Κων/νου Κούτσελα) και Κωνσταντίνα Κούτσελα του Γεωργίου (σύζυγος του αποβιώσαντος Γεωργίου Κούτσελα, υιού Κων/νου) στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€ για κάθε μια εξ’ αυτών στον Κ.Α. 00.8261.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή τους.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 415 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός