αρ. αποφ. 70/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017, προκειμένου να αποδεσμευθούν ποσά από τον προϋπολογισμό που δεν θα χρησιμοποιηθούν εντός του έτους 2017.

Η αναδιάρθρωση κατανομής της δαπάνης των κατωτέρω έργων και μελετών και ο καταμερισμός τους κατά έτος, διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Κ.Α. 30.7332.0021 «συντήρηση πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»

Προϋπολογισμός έργου: 100.000,00€

2017 → 50.000,00€ 2018 → 50.000,00€

  1. Κ.Α. 30.7333.0036 «ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας»

Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00€

2017 → 50.000,00€ 2018 → 150.000,00€

  1. Κ.Α. 30.7412.0025 «οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου»

Προϋπολογισμός έργου: 74.000,00€

2017 → 14.000,00€ 2018 → 60.000,00€

  1. Κ.Α. 30.7412.0026 «οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού»

Προϋπολογισμός έργου: 74.000,00€

2017 → 14.000,00€ 2018 → 60.000,00€

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 450 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός