αρ. αποφ. 67/2017 Αποδοχή συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στο έργο: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποδέχεται σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, για το έργο: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» αποτελούμενη από τους:

  1. Αρχιμήδης Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος

  2. Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος

  3. Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 1067 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός