αρ. αποφ. 65/2017 Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016», μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5587/15.03.2017 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ως αναδόχου του έργου κατά δύο (2) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 527 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 24 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός