αρ. αποφ. 63/2017 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», με ανάδοχο την ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 33.901,53€ (με ΦΠΑ 24%) και δεν παρουσιάζει αλλαγή από την αρχική σύμβαση και τον 1ο Εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με ανάλωση ποσού 28,14€, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 512 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός