αρ. αποφ. 60/2017 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 35.000,02€, εκ των οποίων 28.225,82€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών), 6.774,20€ για ΦΠΑ 24%, ενώ η εργολαβική σύμβαση ήταν 35.000,02€.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 484 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 23 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός