αρ. αποφ. 54/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου, έτους 2017, προκειμένου να ενταχθούν νέες μελέτες και να αυξηθούν ποσά κωδικών και συγκεκριμένα :

Ένταξη νέων μελετών:

  1. «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού», προεκτιμώμενης αμοιβής 71.978.29€, με τρόπο εκτέλεσης συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016,

  2. «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού Χολαργού», προεκτιμώμενης αμοιβής 62.547,14€, με τρόπο εκτέλεσης συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016,

  3. «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου», προεκτιμώμενης αμοιβής 58.740,92€, με τρόπο εκτέλεσης συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016,

  4. Σημειακές παρεμβάσεις για αποκατάσταση βλαβών πεζοδρομίων από εκρίζωση δέντρων 30.000,00€, με τρόπο εκτέλεσης συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016,

  5. Μετατροπή παλαιών σιντριβανιών σε βραχόκηπους, προϋπολογισμού 12.600,00€, με τρόπο εκτέλεσης συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

 

Αύξηση κωδικών:

  1. Αύξηση του Κ.Α. 30.7331.0009, Αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων, κατά 24.400, δηλαδή συνολική δαπάνη 74.400,00€ εκ των οποίων 50.000,00€ στο έτος 2017 και 24.400,00€ στο 2018.

  2. Αύξηση Κ.Α. 35.7323.0007, Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων, κατά 12.200,00€, δηλαδή συνολική δαπάνη 24.800,00€.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 486 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 23 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός