αρ. αποφ. 53/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνων συμβάσεων) στον Δ.Ο.Π.Α.Π., για την κάλυψη εποχικών αναγκών περιόδου 2017 - 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνων συμβάσεων)
στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.),
για την κάλυψη εποχικών αναγκών περιόδου 2017 - 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (8μηνων συμβάσεων), για την κάλυψη εποχικών αναγκών περιόδου 2017 - 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 18/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.), ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ - Γενικών Καθηκόντων

1

ΣΥΝΟΛΟ : 

1

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 409 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός