αρ. αποφ. 49/2017 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 205 παρ. 1 Ν. 3584/2007 και το άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 2190/1994 για τη Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού σχολείου

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας,
με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
σύμφωνα με το άρθρο 205 παρ. 1 Ν. 3584/2007 και το άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 2190/1994,
για τη Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού σχολείου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τη Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

  1. Δέκα (10) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών (εκ των οποίων τουλάχιστον ένα άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία, ένα άτομο με εξειδίκευση στα εικαστικά και ένα άτομο με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή ),

  2. Τέσσερα (4) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής,

  3. Ένα (1) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Μουσικών Σπουδών,

  4. Δύο (2) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Θα ληφθεί υπόψη στην πρόσληψη η εμπειρία σε παρεμφερή προγράμματα.

Η δαπάνη των αποδοχών του παραπάνω αναφερόμενου έκτακτου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041.0001 «τακτικές αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 38.000,00 και Κ.Α. 15.6054.0004 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 10.000,00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 339 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 22 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός