αρ. αποφ. 46/2017 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το οικ. έτος 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 

Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το οικ. έτος 2017, τους κάτωθι:

  • το Δημοτικό Σύμβουλο κο Ιωάννη Σκουτέρη, με αναπληρώτριά του τη Δημοτική Σύμβουλο κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη.

  • 1ο μέλος την υπάλληλο κα Κων/να Κλαουδάτου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, με αναπληρωτή της, τον υπάλληλο κο Κων/νο Ροδόπουλο, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Οικονομικού.

  • 2ο μέλος την υπάλληλο κα Χρυσούλα Σκύφτη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, με αναπληρώτριά της, την υπάλληλο κα Φωτεινή Μπότη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 466 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός