αρ. αποφ. 44/2017 Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 

Α. Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019 τους κάτωθι:

 1. Χρήστος Πετράκης
 2. Αικατερίνη Κομιώτη
 3. Γεώργιος Τσουροπλής - Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Αικατερίνη Γκούμα
 5. Νικόλαος Καζάκος
 6. Βεατρίκη Μεταλληνού
 7. Αναστασία Γιαννικοπούλου
 8. Αλέξιος Θωμόπουλος
 9. Αθηνά Κουλοπούλου - Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
 10. Γεωργία Οικονόμου - Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
 11. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων

 

Β. Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", τον κο Χρήστο Πετράκη και στη θέση της Αντιπροέδρου την κα Αικατερίνη Κομιώτη, με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 458 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 22 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός