αρ. αποφ. 43/2017 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

      Α. Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

 1. Δημήτριος Οικονόμου - Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Μαρία Δημητριάδου - Δημοτική Σύμβουλος
 3. Μιχαήλ Χατζής - Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Μιχαήλ Τράκας - Δημοτικός Σύμβουλος
 5. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης - Δημοτικός Σύμβουλος
 6. Ιωάννης Κρασσάς
 7. Σταματία Ζούλια
 8. Ευστάθιος Κίντζιος
 9. Κων/νος Κώτσης
 10. Βασίλειος Σκουφίτσας
 11. Δέσποινα Ζαμπούκου
 12. Αχιλλέας Μελισσάρης - Εκπρόσωπος Αθλητικών Συλλόγων
 13. Θεόδωρος Γκλεζάκος
 14. Γρηγόριος Βαραδίνης
 15. Παναγιώτης Νικολούδης - Εκπρόσωπος εργαζομένων

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Δήμητρα Ρουφογάλη - Δημοτική Σύμβουλος
 3. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη - Δημοτική Σύμβουλος
 4. Χρήστος Πετράκης
 5. Αικατερίνη Γκούμα
 6. Κυριακή Κουμπούρου
 7. Πέτρος Παπαλέξης
 8. Αλεξάνδρα Σκύφτα
 9. Αλέξανδρος Φιλόσοφος
 10. Αριστείδης Πανταζόπουλος
 11. Θεοδώρα Σκαλτσά
 12. Αναστάσιος Καϊμάκης - Εκπρόσωπος Αθλητικών Συλλόγων
 13. Δημήτριος Νανούρης
 14. Ευφημία Μαχιμάρη
 15. Χρήστος Γιωτόπουλος - Εκπρόσωπος εργαζομένων

      Β. Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", τον κο Δημήτριο Οικονόμου και στη θέση της Αντιπροέδρου την κα Μαρία Δημητριάδου, με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 416 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός