αρ. αποφ. 42/2017 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

      Α. Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

 1. Χρύσα Παρίση - Δημοτική Σύμβουλος
 2. Βασιλική Μπουφούνου - Δημοτική Σύμβουλος
 3. Αθανάσιος Βαλυράκης- Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Ειρήνη Βεντουζά - Δημοτική Σύμβουλος
 5. Αγλαΐα Σουρανή - Δημοτική Σύμβουλος
 6. Δήμητρα Ρουφογάλη - Δημοτική Σύμβουλος
 7. Δήμητρα Μωραΐτη
 8. Βασιλική Ρετσινιά
 9. Χαρά Βοζίκη
 10. Γεώργιος Φιλόσοφος
 11. Άγγελος Αναγνωστόπουλος
 12. Ιωάννης Κεχρής - Δημοτικός Σύμβουλος
 13. Γεωργία Γιαχουντή - Εκπρόσωπος εργαζομένων
 14. Άννα Σιδέρη - Εκπρόσωπος μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
 15. Ελένη Πετρίχου - Εκπρόσωπος μελών Γονέων & Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασίλειος Σιαμάνης - Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Γεώργιος Τσουροπλής - Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Μαρία Δημητριάδου - Δημοτική Σύμβουλος
 4. Βικτωρία Νικάκη - Δημοτική Σύμβουλος
 5. Αικατερίνη Γκούμα
 6. Άννα - Σοφία Καζάκου
 7. Σταυρούλα Γιοβάνη
 8. Ιωάννα Παπαγιάννη
 9. Παναγιώτης Μακρίδης
 10. Χρήστος Παπαδόπουλος
 11. Γρηγόριος Κονταξής
 12. Λουκάς Ρίζος
 13. Ειρήνη Κωνσταντίνου - Εκπρόσωπος εργαζομένων
 14. Ελένη Πέππα - Εκπρόσωπος μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
 15. Γεώργιος Κούνδουρος - Εκπρόσωπος μελών Γονέων & Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών

 

      Β. Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", την κα Χρύσα Παρίση και στη θέση της Αντιπροέδρου την κα Βασιλική Μπουφούνου, με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 396 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός