αρ. αποφ. 35/2017 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για δυόμιση έτη (05.03.2017 - 31.08.2019), τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους :

 

  • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Αθανάσιος Βαλυράκης

  • Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

  • Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Μιχαήλ Τράκας

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 488 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός