αρ. αποφ. 34/2017 Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 

 Α. την κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών, συνολικού ποσού 54.108,71€, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως :

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή :

0,612 x 46.028,71 =

28.169,57€ + 8.080,00* =

36.249,57€

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή :

0,388 x 46.028,71 =

 

17.859,14€

* μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων

 

Β. τη διάθεση της πίστωσης ποσού 54.108,71€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0003 του προϋπολογισμό έτους 2017. (ΠΑΥ Νο 261/24-02-2017).

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 362 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός