αρ. αποφ. 33/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου : Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου : "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)" & "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως :

      Α. Σύμφωνα την υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολ. έτος 2017 – 2018, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδοψυχολόγου για την ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς.

      Β. Σύμφωνα την υπ΄ αριθ. 15/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.), την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, εννέα (9) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ Ζωγραφικής (για παιδιά και ενήλικες)

1

ΔΕ Δασκάλων Χορού (για παιδιά)

1

ΔΕ Δασκάλων Κοπτικής Ραπτικής (για ενήλικες)

1

ΔΕ Δασκάλων Κοσμήματος (για ενήλικες)

1

ΔΕ Δασκάλων Μουσικοκινητικής Αγωγής (για παιδιά)

1

ΔΕ Αγιογράφων (για ενήλικες)

1

ΔΕ Δασκάλων Κεραμικής (για ενήλικες)

1

ΔΕ Δασκάλων Τραγουδιού (για παιδιά και ενήλικες)

1

ΔΕ Δασκάλων Ψηφιδωτού

1

ΣΥΝΟΛΟ

9

Τα ανωτέρω αιτήματα θα αποσταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να ελεγχθούν και να σταλούν για έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 302 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός