αρ. αποφ. 14/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Αποδέχεται την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και έλεγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 60 του Ν.3669/08, για το έργο : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016», αποτελούμενη από τους : 

  1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως Πρόεδρο

  2. Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος

  3. Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 403 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός