αρ. αποφ. 13/2017 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το οικονομικό έτος 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το οικονομικό έτος 2017, το Δημοτικό Σύμβουλο κο Ιωάννη Σκουτέρη, με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο κο Μιχαήλ Τράκα, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 414 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός