αρ. αποφ. 12/2017 Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση :

  1. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Ι 1735 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Γεώργιο Καλαμπάκα του Παναγιώτη, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€, στον Κ.Α. 00.8261.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

  2. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Μ648 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Ελευθέριο Δόγια του Σωτηρίου, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€, στον Κ.Α. 00.8261.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 428 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός