αρ. αποφ. 6/2017 Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών και :

  1. καθορίζει το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας, του άρθρου 140 του Ν. 3463/06, σε 2. 500€.

  2. για την ανωτέρω δαπάνη, έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.000€ στον Κ.Α. 00.6124.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 350 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός