αρ. αποφ. 5/2017 Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 

Αποδέχεται την παραίτηση των κάτωθι μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση :

  1. της κας Κωνσταντίνας Καλλιοντζή - Νικολοπούλου (Πρόεδρος του Κοινωνικού και Πνευματικού Κέντρου Χολαργού «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ - ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»), κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 27040/11-11-2016 αίτησή της.

  2. της κας Ειρήνης Χαρκιωτάκη (κάτοικος Κοινότητας Χολαργού), κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 30378/21-12-2016 αίτησή της.

  3. της κας Αικατερίνης Αρταβάνη (εκπρόσωπος του Συνδέσμου Μακεδόνων - Θρακών Παπάγου - Χολαργού «Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ»), κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 30848/28-12-2016 αίτησή της.

 

Επίσης, αποδέχεται την αποχώρηση του κου Εμμανουήλ Βελονάκη, από μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8/02-01-2017 αίτησή του.

Η αντικατάσταση των παραπάνω μελών θα γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 530 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός