αρ. αποφ. 341/2016 Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ 2016 (8η - 12η δόση)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, την κατανομή ποσού 140.178,02€ από ΣΑΤΑ 2016 (8η - 12η δόση), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση ως ακολούθως :

  1. ΣΑΤΑ έτους 2016 (8η έως 12η εντολή), ποσού 125.362,50€. 
  1. Υπόλοιπο από αδιάθετη ΣΑΤΑ 2016 προηγούμενης απόφασης κατανομής Νο 265/12.10.16 ποσού 14.815,52€.

 Το συνολικό ποσό των 140.178,02€, θα κατανεμηθεί ως εξής :

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

1

τιμ. 454 Φαράσογλου Β. - 1ος λογ/μός "Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών" σχολείων 2016

9.686,47€

2

τιμ. 189 Κουγιουμτζόγλου Α. - 4ος λογ/μός "Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2015"

3.720,61€

3

τιμ 26/13.09.16 Ιωάννης Γιαννάκης "Περιφράξεις Κοινόχρηστων χώρων"

33.637,88€

4

Συντήρηση & Επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων 2016 - Κουτρουμπάς Α.

(ποσό σύμβασης - 15.7331.0028 )

46.273,17€

5

τιμ. 114 Τέρετρον ΑΕ - 1ος λογ/μός "Αποκατάσταση φθορών Παιδικών Χαρών 2016"

2.513,57€

6

"Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016" - Α. Μαλλιακός ΕΔΕ

7.351,00€

7

"Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου" - ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

33.901,53€

Σύνολο:  

137.084,23€

 Η διαφορά του ποσού των 3.093,79€ μένει να κατανεμηθεί σε επόμενη ΣΑΤΑ.

  

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 634 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός