αρ. αποφ. 336/2016 Έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2017, με την “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη συμμετοχή του Δήμου, στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων Δήμων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, τη σύναψη σύμβασης για το έτος 2017, με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων Δήμων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017 στους οποίους έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 562 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός