αρ. αποφ. 315/2016 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» του Επιχειρ. Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

1. Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».

2. Τον ορισμό της μονίμου υπαλλήλου κας Χριστίνας Παυλοπούλου, Προϊσταμένης Τμ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού ως Υπεύθυνης Εκπροσώπου του Δήμου, με αναπληρωτή τον κο Φρανσουά - Φίλιππο Ντοφέν, μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος.

3. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο για την υπογραφή οπουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος και για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 467 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός