αρ. αποφ. 310/2016 Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους, στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στη Θεσσαλονίκη, 1/12/2016 - 3/12/2016, και διάθεση σχετικής πίστωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 1. εγκρίνει την μετάβαση των κάτωθι εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2016 έως το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2016
  1. ΑΓΛΑΪΑ ΣΟΥΡΑΝΗ - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης.
  2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
  3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ - Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Προστασίας Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης.
  4. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ - Δημοτική Σύμβουλος.
  5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΗΚΑΣ - Δημοτικός Σύμβουλος.
  6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος.
 2.  εγκρίνει την καταβολή των κάτωθι εξόδων, όπως καθορίζονται από τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση του Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/14-1-2016 :
  1. εξόδων μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη αεροπορικώς ή οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο (αποζημίωση 0,15€ / χιλιόμετρο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/52970/0022/07 - ΦΕΚ 1781 Β).
  2. εξόδων διανυκτέρευσης 3 ημερών την 30η Νοεμβρίου έως και 2α Δεκεμβρίου 2016.
  3. ημερησίας αποζημιώσεως 4 ημερών για τις 30 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2016.
 3. εγκρίνει την αποδέσμευση του υπόλοιπου ποσού 472,45€ (ΑΑΥ 535-11/10/2016), από την πίστωση που διατέθηκε με την υπ’ αριθ. 235/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Οκτωβρίου 2016 στο Βόλο.
 4. εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, ποσού έως 3.900€, από τον ΚΑ 00.6421.0001 του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 440 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός