αρ. αποφ. 308/2016 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου : « Συντήρηση & Επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου : «Συντήρηση & Επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016», με ανάδοχο τον κο Βασίλειο Φαράσογλου, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 54.841,33€, εκ των οποίων 44.131,26€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών), 95,62€ για πρόβλεψη αναθεώρησης, 10.614,45€ για Φ.Π.Α. 24% ενώ η εργολαβική σύμβαση ήταν 54.842,28€.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση ως προς το συμβατικό αντικείμενο κατά 0,95€. 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 465 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός