αρ. αποφ. 294/2016 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, στην εταιρεία «Κομνηνός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

1. την επιστροφή συνολικού ποσού 174.641,78€ στην εταιρεία «ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

2. τη διάθεση πίστωσης ποσού 174.641,78€ από τον Κ.Α. 00.8261.1000 «Λοιπές επιστροφές χρημάτων» του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2016.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 522 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός