αρ. αποφ. 293/2016 Έγκριση Συμψηφισμού απαιτήσεων και οφειλών της εταιρείας «Κομνηνός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, το συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων, κατόπιν της αριθ. 153/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και της εταιρείας «ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 646 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός