αρ. αποφ. 291/2016 Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι:

Εγκρίνει την κατανομή του ποσού των 25.000,00€, με το οποίο θα επιχορηγηθούν τα κάτωθι Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ποσό σε Ευρώ

ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

3.749,00

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

5.529,00

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

1.987,00

ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

5.884,00

ΑΠΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1.780,00

ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

3.306,00

ΑΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

486,00

ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1.100,00

ΤΕΥΚΡΟΣ

480,00

ΜΑΣ ΑΙΑΣ

458,00

ΟΠΑΧ

240,00

ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 539 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός