αρ. αποφ. 289/2016 Έγκριση πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ & Σπουδαστών ΤΕΙ, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :

Εγκρίνει, δέκα (10) θέσεις εκπαίδευσης - επιτήρησης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ή σπουδαστών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η αποζημίωση, για την ανωτέρω πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ ή σπουδαστών ΤΕΙ, προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1351/1983, όπως ισχύει, ενώ το ποσό αυτής καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση (έως σήμερα η αμοιβή πρακτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € + ασφαλ. εισφορά).

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό κάθε έτους, για την εισφορά υπέρ ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασφαλιστική εισφορά 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης (βαρύνει τον εργοδότη).

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 495 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 08 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός