αρ. αποφ. 287/2016 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017, ως ακολούθως :

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 περιλαμβάνει ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ύψους 6.510.726,00€. Τα έργα και οι μελέτες που περιλαμβάνονται σε αυτό υποστηρίζουν τις άμεσες αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και τεχνικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται είναι οι εξής :

1. Η συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων αστικών και κοινωνικών υποδομών της πόλης. Το ποσοστό των συντηρήσεων ανέρχεται στο 41,54% (2.704.606,00) επί του συνόλου του Τ.Π.

2. Νέες Μελέτες και Έργα τα οποία κρίνονται απαραίτητα α. για την προώθηση των σχεδιασμών της Διοίκησης β. για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του δήμου που αφορούν τον κτιριακό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό και την επανασχεδίαση των κοινοχρήστων χώρων.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 582 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 08 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός