αρ. αποφ. 286/2016 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015 Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, τις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, χρήσης 2015, τις οποίες θεωρεί καλώς και κατά το Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 καθώς και τα άρθρα 72 & 267 του Ν.3852/2010.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 587 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 08 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός