αρ. αποφ. 283/2016 Έγκριση της υπ΄ αριθ. 16α/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :

Εγκρίνει, την υπ’ αριθ. 16α/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις οδών, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων, σύμφωνα με την από 15.010.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία πρότεινε διαγράμμιση και τοποθέτηση οριοδεικτών στα κάτωθι σημεία :

A. Στην Δημοτική Κοινότητα Χολαργού :
1. Γρεβενών & Κρέσνης (δεξιά)
2. Ναυαρίνου & Κρέσνης (δεξιά)
3. Γρεβενών & Στρατ. Δαγκλή (δεξιά)
4. Φειδίου 21 (διάβαση Νηπιαγωγείου)
5. Αναστάσεως & Ερατούς (δεξιά)
6. Ξανθίππου & Θάλειας (δεξιά)
7. Αναστάσεως & Ευτέρπης (δεξιά)
8. Ξανθίππου & Κλειούς (δεξιά)
9. Αγ. Ιωαν. Θεολόγου & Κλειούς (αριστερά)

B. Στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου :
1. Κύπρου & Μαγνησίας (δεξιά - ρεύμα καθόδου)
2. Νικομηδείας & Σμύρνης (αριστερά)
3. Μαγνησίας & Νικομηδείας (αριστερά)

Στα ανωτέρω σημεία θα τοποθετηθούν στην πλευρά της οδού που δυσχεραίνει τη διέλευση των οχημάτων και σε κατάλληλες θέσεις και αποστάσεις επαναφερόμενων ελαστικών κυλινδρικών οριοδεικτών ύψους 0,75μ με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ καθώς και διαγράμμιση της περιοχής.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 447 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 08 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός