αρ. αποφ. 281/2016 Διαδημοτική Συνεργασία με προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης : «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, κλπ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :

 Εγκρίνει, το εργαλείο της Προγραμματικής Σύμβασης (βάσει του προτύπου που παρέχει η ίδια η πρόσκληση), για την αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο της εν λόγω Διαδημοτικής Συνεργασίας με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Ζωγράφου, για την υλοποίηση της Πράξης : «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού», για την από κοινού υποβολή πρότασης, στην πρόσκληση 14.6ι.26-27.1 του άξονα προτεραιότητας 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, με το στόχο τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, αλλά και τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

Διαβάστηκε 576 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 08 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός