αρ. αποφ. 279/2016 Έγκριση Μελέτης του έργου : «Επίστρωση με ελαστικό τάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον λόφο Τσακού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, την μελέτη του έργου : «Επίστρωση με ελαστικό τάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον λόφο Τσακού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου “ΤΣΑΚΟΣ” ως εγκατάσταση Αθλητισμού - Αναψυχής», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Για το ανωτέρω έργο, έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου “Τσακός” ως εγκατάσταση αθλητισμού - αναψυχής».

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 553 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός