αρ. αποφ. 277/2016 Έγκριση των υπ΄ αριθ. 17/2016 και 18/2016 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση μίας (1) Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πινακίδας, στη Δ.Κ.Χ. και δύο (2) Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Πινακίδων, στη Δ.Κ.Π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, τις υπ΄ αριθ. 17/2016 και 18/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση μίας (1) Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πινακίδας, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και δύο (2) Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Πινακίδων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως :

1. μία (1) Ηλεκτρονική Ενημερωτική Πινακίδα, στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Περικλέους 55, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
2. δύο (2) Ηλεκτρονικές Ενημερωτικές Πινακίδες, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, στα σημεία :
μία (1), στη συμβολή Στρατάρχου Παπάγου και Αναστάσεως (στην πλευρά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου).
μία (1), έξωθεν Σταθμού ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».


Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 542 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 03 Μαρ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός