αρ. αποφ. 274/2016 Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παράταση προθεσμίας εργασιών, στον ανάδοχο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, προκειμένου να κατασκευαστούν δύο (2) μεταλλικών στεγάστρων στους αύλειους χώρους του 2ου Λυκείου Χολαργού και του Λυκείου Παπάγου, κατά τριάντα ημέρες (30), ήτοι μέχρι 07/12/2016.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 553 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός