αρ. αποφ. 271/2016 Έγκριση του από 22.09.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την έγκριση του από 22.09.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως :
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Υ. ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -1, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ.Π. (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90)
προϋπολογισμού 11.679,33€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

Πρόεδρο : Νικόλαος Θεοδωρίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Δήμητρα Σταύρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Μέλος : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2016
προϋπολογισμού 12.577,24€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

Πρόεδρο : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Πηγή Κρικοχωρήτη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου
Μέλος : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
προϋπολογισμού 12.593,97€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

Πρόεδρο : Αργύριος Μαυρομαράς, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Αναστασία Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
προϋπολογισμού 188.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

Πρόεδρο : Αγγελική Δεληγιώργη, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Αναπληρωτή : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος : Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Αρχιμήδης Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 601 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός