αρ. αποφ. 267/2016 Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

1. την επιστροφή του ποσού των 350,00€, στην κα Βασιλική Σιγάλου του Ίκαρου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν και την πίστωση του εν λόγω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, στο όνομα της δικαιούχου.
2. την επιστροφή του ποσού των 313,75€, στον κο Γιαννακόπουλο Γεώργιο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 588 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός