αρ. αποφ. 264/2016 Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α. τη δαπάνη και την ανάληψη σχετικής πίστωσης των κάτωθι εκδηλώσεων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού :

1. μέχρι το ποσό των 250,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Βράβευση μαθητών / τριών των σχολείων του Δήμου μας, που εισήχθησαν σε Ανώτατα & Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος του έτους.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και τυχόν άλλες έκτακτες μικροδαπάνες.
2. μέχρι το ποσό των 1.500,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Φεστιβάλ Χορωδιών», που θα πραγματοποιηθεί στις 5/11/2016.
Στην εκδήλωση αυτή υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν 6 (έξι) χορωδίες συμπεριλαμβανομένης και της μεικτής χορωδίας του Δήμου μας.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η παράθεση ενός μικρού γεύματος (catering), δεδομένου ότι οι περισσότερες χορωδίες εδράζουν εκτός Αθηνών (Αττικής) και θα έλθουν αυθημερόν για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση και για εθιμοτυπικούς λόγους κρίνεται απαραίτητη και η προσφορά αναμνηστικών πλακετών και ανθοδεσμών. Επίσης θα καλυφθεί η εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών και τυχόν άλλες έκτακτες μικροδαπάνες.
3. μέχρι το ποσό των 900,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για παιδική θεατρική παράσταση και παράσταση θεάτρου σκιών ή μαριονεττών που θα πραγματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου 2016.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η πληρωμή των καλλιτεχνών, η εκτύπωση των αφισών και τυχόν άλλες έκτακτες μικροδαπάνες.
4. μέχρι το ποσό των 1.500,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για τις ανάγκες των μουσικών εκδηλώσεων του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 αφιέρωμα στο ρεμπέτικο (μουσικοθεατρική παράσταση) αφιέρωμα στον Κ. Γιαννίδη - Μ. Σουγιούλ
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων - προγραμμάτων και τυχόν άλλες έκτακτες μικροδαπάνες.
5. μέχρι το ποσό των 3.300,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζηνάσιο».
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών, η αμοιβή 3 τραγουδιστών, η προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, η προμήθεια ανθοδεσμών και τυχόν άλλες έκτακτες μικροδαπάνες.
6. μέχρι το ποσό των 150,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για την πραγματοποίηση προβολών ταινιών παιδικού κινηματογράφου και ενηλίκων.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η εκτύπωση αφισών και τυχόν άλλες έκτακτες μικροδαπάνες.
7. μέχρι το ποσό των 372,00€ το οποίο θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, για την πραγματοποίηση μεταφοράς των μελών της Μικτής Χορωδίας στη Χαλκίδα στις 17/12/2016.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η ενοικίαση λεωφορείου για τη μεταφορά τους.

Β) την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα :
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 491 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός