αρ. απόφ. 219/2016 Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού στο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 155/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, τα κάτωθι :

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 155/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού του, συνολικά έξι ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την εισήγηση.


Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός