Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων"

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (48.708,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/9/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.30 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/9/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 18/9/2014, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Συνημμένα αρχεία:

  • Μελέτη
  • Περίληψη Διακήρυξης
  • Διακήρυξη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός