Περίληψη Διακήρυξης: "Παραχώρηση 5 θέσεων περιπτέρων πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών (ΑΜΕΑ - πολύτεκνοι)"

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει την παραχώρηση, σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή πολύτεκνους ή σε άτομα της  παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, πέντε (5) θέσεων περιπτέρων πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του  Δήμου (πληροφορίες κα Βαζαίου τηλ. 2132027118, Αναστάσεως 90 Παπάγου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, ισόγειο) μέχρι και την 27η Ιουνίου 2014.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός