Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού: "Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών"

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (59.913,30€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-6-2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), στο κτήριο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 19/6/2014, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 26/6/2014, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Μελέτη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Διακήρυξη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός