Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού: "Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου"

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (49.999,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/06/2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), στο κτήριο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 20/06/2014, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 27/06/2014, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Συνημμένα αρχεία:

  • Μελέτη
  • Περίληψη Διακήρυξης
  • Διακήρυξη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός