Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοιν. χώρους πρασίνου 2024»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοιν. χώρους πρασίνου 2024» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023142 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

CPV: 77312000-0, 77341000-2, 90511100-3, 77211500-7, κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 16/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 18/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 220147).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 133.920,00€ (εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023142 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και μελλοντική πρόβλεψη για το έτος 2023 (ΚΑ 35.7332.0009 και 35.6279.0001).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τέσσερις (4) ομάδες υπηρεσιών, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος , εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, δύναται να καταθέσει προσφορά για την ομάδα ή τις ομάδες υπηρεσιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV.

Για την έγκυρη συμμετοχή των οικονομικών φορέων απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, έκαστου/ων τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α συμμετέχουν, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Για την ΟΜΑΔΑ Ι: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη εκκαθάρισης από αγριόχορτα μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους .
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. Η εκκαθάριση από αγριόχορτα θα έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε στις 31/12/2024 ενώ ειδικότερα για τις πευκόφυτες εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω στρέμματα αυτές θα έχουν αποψιλωθεί το πολύ έως τις 10 Ιουνίου 2024 για λόγους πυροπροστασίας . Μικρή παράταση μπορεί να δοθεί από την Δ/νση εφόσον το επιβάλλουν λόγοι σχετικοί με τις κλιματολογικές συνθήκες.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη κλάδευσης υψηλών δέντρων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αφού η υπηρεσία πρέπει να παραδοθεί σχετικά σύντομα και σε κάθε περίπτωση πριν το πέσιμο των καρπών εξαιτίας εποχικών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙV: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη κλαδέματος δέντρων πεζοδρομίων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

To σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

 


Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech