Απ' ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Κατάρτιση καταλόγου εργοληπτών δημοσίων έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων εργοληπτών δημοσίων έργων, ανά κατηγορία έργου της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Οδοποιία

  • Οικοδομικά 

ΕΠΙΣΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός