Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (129)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2015 (ΑΔΑ:ΩΧ4ΡΩΞ1-ΘΣΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 20891/11259/20-3 2015 (ΑΔΑ:7ΛΧΔΟΡ1Κ-2ΘΞ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού…
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», και της ΠΝΠ (ΦΕΚ 35/27,03,2015 τ.Α΄) ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε…
Δρομολόγια Διακοινοτικής Συγκοινωνίας και Κοιμητηρίων Η Διακοινοτική Συγκοινωνία εκτελείται με δημοτικά λεωφορεία χωρίς κόμιστρο, τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, από Δευτέρα έως και Σάββατο. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν υποδείξεων του ΑΣΕΠ, η υπ' αριθ. 1/2014 ΣΜΕ, ανακοίνωση πρόσληψης 7 συμβασιούχων μίσθωσης έργου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΠΑΠ 1139/2014 και 1142/2014,ακυρώνεται. Η διαδικασία θα επαναληφθεί. Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης ΔΟΠΑΠΝίκος Μελετής
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(Ως προς τον φορέα υποβολής ενστάσεων) Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στην κοινότητα Παπάγου του Νομού Αττικής, Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, με αντικείμενο την εκτέλεση…
Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ ανακοινώνει, Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στην κοινότητα Παπάγου του Νομού Αττικής, Νευροκοπίου & Αργυρόκαστρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΟΠΑΠ» συνολικής διάρκειας…
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού ανακοινώνει, 1. Την πρόσληψη ενός (1) Κ.Φ.Α με σύμβαση έργου, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΟΠΑΠ, με γνώσεις dance aerobic & zumba. (Η σύμβαση θα αφορά έργο, ανταποδοτικού χαρακτήρα, με απαραίτητη προϋπόθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών ). 2. …

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός