Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει την Έκθεση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2018, όπως αυτάπαρουσιάζονται στην εισήγηση
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠροέλεγχος Απολογισμού Δήμου Παπάγου-ΧολαργούΟικονομικού έτους 2018.Αριθμός Απόφασης:109 Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην έγκριση των Απολογιστικών Στοιχείων του έτους 2018, όπως αυτά αποτυπώνονται στην εισήγηση.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 16834/1-7-2019 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για την Προμήθειαμε τίτλο : :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 15450/14-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ανοικτών Διαγωνισμών), για τον ανοιχτό διαγωνισμό ΄΄«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει :α. Την Εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με τη διαδικασία του ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 15129/12-6-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Σχετικών Υπηρεσιών,για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 14651/7-6-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό : « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός